koučing

Poslovni i lični koučing – ima li više sličnosti ili razlika?

Poslovni (biznis) i lični (životni, lajf) koučing često se razdvajaju i tretiraju kao potpuno različite kategorije. Iako je činjenica da se poslovni koučing bavi temama poslovnog života i napredovanja, potpuno razdvajanje od ličnog koučinga nije realno, jer su zahtevi često isti, bez obzira na to koje su teme ili interesovanja klijenta.

Lični kouč je profesionalac koji pomaže klijentima da u svim oblastima života postignu veće ispunjenje. Oni pomažu svojim klijentima da identifikuju ciljeve, otkriju prepreke koje bi mogle da utiču na njihovu sposobnost da postignu te ciljeve i kreiraju strategije za prevazilaženje tih prepreka. Bave se temama vezanim za regulisanje emocija i ponašanja klijenta i zajedno sa klijentom prave akcione planove za dostizanje ciljeva klijenta. Podstiču i podržavaju održivi napredak svojih klijenata u svim oblastima života.

Jedna od tih oblasti je svakako i profesionalni život, tako da se često kroz lični koučing obrađuju i teme vezane za razvoj karijere i posao uopšte.

Poslovni kouč je profesionalac koji pomaže pojedincima i kompanijama da grade svoj poslovni uspeh, pomažući im da postave ciljeve i nudeći im podršku u njihovom rastu i razvoju . Pomažu svojim klijentima da jasnije sagledaju viziju koju imaju za svoju kompaniju, a zatim istražuju kako se ona usklađuje sa njihovim ličnim ciljevima. Oni pomažu ljudima da se pozabave specifičnim problemima u okviru svog poslovanja, kao i da identifikuju šta im je profesionalno najvažnije i da postignu ispunjenje u karijeri. Razvijaju plan poslovnog koučinga, procenjuju trenutno stanje u kompaniji i zajedno sa klijentima utvrđuju koje su njihove potrebe, identifikuju prednosti i slabosti kompanije, zajedno sa klijentima identifikuje rešenja za izazove sa kojima se kompanija suočava.

Poslovni kouč, međutim, često sa klijentom prolazi i kroz različite lične teme. Koliko god da je uspešan ili profesionalno ambiciozan, klijent je i dalje samo čovek. Svaki segment života utiče na sve ostale i često se prepreke za profesionalni napredak nalaze baš unutar nekih ličnih, životnih uverenja. 

Veštine koje poseduju poslovni i lični koučevi često se prepliću. Ovo uključuje strpljenje i empatiju, razvijene komunikacione, organizacione i liderske veštine, kao i dobro razvijene sposobnosti rešavanja problema. Preporučljivo je da poslovni koučevi imaju i poslovno iskustvo, koje im pomaže da bolje razumeju klijente i pomognu im da jasnije sagledaju sopstveni biznis. To im pomaže da bolje i brže procene trenutno stanje u poslovanju i da budu u stanju da, zajedno sa klijentom, identifikuju oblasti za poboljšanja i promene.

Lični i poslovni koučing imaju više sličnosti nego razlika. Oni se prepliću i nadopunjuju, a sve u cilju najvećih mogućih benefita za klijente. Različiti pristupi i koučing programi omogućavaju klijentima da pronađu baš onog kouča sa kojim će ostvariti najbolju saradnju i razmenu energije. I životni i poslovni koučing pomažu ljudima da pronađu zadovoljstvo, sreću i ispunjenje.

 

Autor: Ivana (Đuretanović) Jovanović

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *