senzitivni

Ko su visoko senzitivni ljudi

Da li ste visoko senzitivni?

 
Test za samoispitivanje

Odgovorite na svako pitanje u skladu s onim kako se osećate. Odgovorite sa TAČNO ukoliko se izjava makar delimično odnosi na vas. Odgovorite NETAČNO ukoliko nije u većoj meri istinito ili se uopšte ne odnosi na vas.

 1.  T / N    Čini mi se da sam svestan/na suptilnosti u svom okruženju.
 2.  T / N     Raspoloženja drugih ljudi utiču na mene.
 3.  T / N    Sklon/a sam tome da budem veoma osetljiv/a na bol.
 4.  T / N    Tokom napornih dana moram da se povučem i osamim i sklonim od spoljašnjih nadražja.
 5.  T / N    Osetljiv/a sam na delovanje kofeina.
 6.  T / N    Veoma intenzivno reagujem na jako svetlo, snažne mirise, grube tkanine ili zvuk sirene u blizini.
 7.  T / N    Imam veoma kompleksan, bogat unutrašnji život.
 8.  T / N    Buka mi izaziva nelagodu i nervozu.
 9.  T / N    Duboko me dodiruju umetnost i muzika.
 10.  T / N    Savestan/na sam .
 11.  T / N     Lako se trgnem.
 12.  T / N   Unervozim se kada moram da uradim više stvari u kratkom vremenskom roku.
 13.  T / N   Mogu da osetim nečiju naudobnost i spontano preduzmem šta je potrebno da bi mu bilo udobnije.
 14.  T / N   Veoma se trudim da ne pravim greške ili da zaboravljam.
 15.  T / N   Izbegavam filmove i serije sa puno nasilja.
 16.  T / N   Neprijatno sam uzbuđen/a kada s epreviše toga događa oko mene.
 17.  T / N   Potresaju me veće promene u mom životu.
 18.  T / N   Primećujem fine ukuse i mirise, zvuke i umetnička dela i uživam u njima.
 19.  T / N   Potresaju me patnje i stradanja drugih ljudi.
 20.  T / N   Kada moram da se takmičim ili kada me neko gleda unervozim se i uradim lošije nego što bih inače.
 21.  T / N   Jako mi je važno da život organizujem sa što manje stresa i uznemirujućih situacija.
 22.  T / N   Često sanjam snove pune emocija i uzbuđenja.
 23.  T / N   U prirodi se osećam “kao kod kuće”.
 24.  T / N   Moji roditelji kažu da sam bio/la “drugačije” dete, preosetljivo i povučeno (burno).

Ukoliko ste odgovorili sa Tačno na više od trinaest pitanja vi ste, verovato, visoko senzitivna osoba.

Ko su visoko senzitivne osobe ?

Visoko senzitivne osobe čine specifičnu grupu ljudi, oko 20 posto ukupne populacije, koju karakteriše izražena čulna osetljivost,  učestala prekomerna stimulacija, dubina procesuiranja i  emocionalna reaktivnost i empatija. Za to su odgovorne specifičnosti nervnog sistema kao i mozga. Putem IMGR ustanovljena je razlika u strukturi mozga visokih senzitivaca naročito u delu koji je povezan sa emocijama i empatijom. Visoki senzitivci doživljavaju svet i sve pojave u njemu drugačije nego preostalih 80. posto ljudi na planeti Zemlji.

Visoka senzitivnost se uglavnom nasleđuje. Da li će ona biti prednost ili hendikep u mnogome zavisi od roditelja i okruženja u kojem se ličnost formira i razvija.

Tačno je da ovaj skup osobina i tananost nervnog sistema mogu biti izvor preplavljenosti osećanjima, patnjama, i somatskim reakcijama koje narušavaju celokupno zdravstveno stanje, ali, s druge strane, upravo zbog njih ovi ljudi su veliki kreativci, izuzetno inteligentni i višestruko nadareni, saosećajni i velikodušni, obdareni izuzetnim sposobnostima kojima doprinose svetu menjajući ga nabolje.

Karakteristike visoko senzitivnih osoba

D.O.E.S.  – ovaj akronim označava – Dubinu procesuiranja (Depth of processing), Prekomerno stimulisanje (easily Overstimulated), Emocionalna reaktivnost i empatija (Emotionally reactive and having high Empathy), i Svesnost i ranjivost na sve stimuluse iz okruženja ( being aware of Subtle Stimuli).

Dubina procesuiranja – ova osobina visoko senzitivnih osoba odnosi se na temeljno obrađivanje podataka i sklonost ka razmišljanju bilo da se to odvija svesno (voljno) ili nesvesno. Odlučivanje često može biti veoma izazovan zadatak upravo zbog dubine i analitičnosti.

Prekromerna stimulacija – intenzivno poimanje svega u okruženju – od čulnih nadražaja, do emocija i energija drugih bez potrebe da budu iskazane; ova osobina i intuicija koja je kod visokih senzitivaca prilično izražena mogu biti korisni, ali su veoma iscrpljujući, naročito u turbulentnim situacijama i atmosferama.

Emocionalna reaktivnost i empatija – Emocionalna reaktivnost se takođe odnosi na dubinu procesuiranja što znači da visoko senzitivne osobe osećaju jači intezitet emocija, i prilikom pozitivnih i prilikom negativnih iskustava. Ove osobe su osetljive na osećanja drugih, njihove potrebe i raspoloženja, i vole da budu od pomoći i koristi drugima. Tuđa nesreća i bol ih dodiruju duboko i utiču na njihova sopstvena osećanja.

Visoko senzitivne osobe mogu osetiti osećanja drugih čak i kada nisu iskazana, prepoznati energiju osobe pa čak i prostora i okruženja.

Svesnost suptilnih stimulusa –  visoko senzitivne osobe su osetljivije na mirise, zvuke, boje, ukuse i druge stimulacije iz spoljne sredine i primetiće svaku promenu, nijansu, specifičnost. To ne znači da oni imaju osetljivija čula već da intenzivnije obrađuju ono što tim čulima percipiraju. Obraćanje  pažnje na detalje  im može doneti pojačani užitak, ali i distrakciju i uznemirenost.

Visoko senzitivne osobe su i muškarci i žene  podjednako. Po pitanju otvorenosti mogu biti intovertne i ekstrovertne osobe s tim što ovu drugu grupu čini oko 30 posto ukupnog broja VSO.

Mišljenja sam da bi taj procenat bio veći u korist ekstroverta da je više roditelja koji mogu da se iznesu sa zahtevima visoko senzitivnog deteta bez čestih upotreba sankcija i negodovanja, što osetljivo dete može naterati u povlačenje, stidljivost i zatvaranje.

Visoka senzitivnost nije slabost već  postaje snaga onda kada je prihvatimo, prigrlimo i počnemo da se prema sebi i svetu odnosimo poštujući osobine i potrebe ove sufisticirane grupe ljudi.

Iako manjina u svetu, upravo VSO su većina na psihoterapiji, grupnim i pojedinačnim sesijama koučinga, i drugim oblicima rada namenjenim emocionalnom i duhovnom sazrevanju.

Biti visoko senzitivna osoba ne samo da je normalno, već su upravo ovakve osobe svetu potrebnije više nego ikada. Mnogo je razloga za to, a najvažniji se tiču njihovog načina razumevanja sebe i drugih, dubine sagledavanja pojava, otvorenosti za širenjem perspektiva, empatičnih i kooperativnih liderskih pristupa kao i visokoj savesnosti i odgovornosti.

Ja sam jedna od vas

Ja sam jedna od vas i na tome sam veoma zahvalna.

Ipak, priznajem da sam priličan broj godina visoku senzitivnost prepoznavala kao svoju slabost i želela da ojačam. Međutim, upravo put ka ojačavanju  me je doveo do razumevanja i prihvatanja svega što jesam i paradoksalno, uvidela sam da sve što se nekada ispoljavalo kao slabost sada je sama suština moje snage.

Kao visoko senzitivna osoba, izabrala sam visoko senzitivnog partnera, dobili smo visoko senzitivno dete, a kažu da je u takvim porodicama čak i kućni ljubimac visoko senzitivan.

Danas, senzitivnost je moja snaga.

Tu sam ako vam mogu pomoći.

Autor: Ivana Kuzmanović

 

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *