Ivana Kuzmanović

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija

Za uspešne i kvalitetne odnose sa sobom i drugim ljudima i  neophodno je raditi na produbljivanju autentičnosti i spontanosti, i povećavati nivo svoje emocionalne inteligencije, odnosno, emotivno  sazrevati. „Emocionalna inteligencija je skup emocionalnih veština koje nam omogućuju da odaberemo ispravan način upotrebe osećaja i nesvesnih, instinktivnih mehanizama u interakciji sa drugim ljudima, kao i u […]

Emocionalna inteligencija Read More »