Dijamant plavi

O nama

Koučing i mentoring asocijacija Srbije – Coaching and mentoring association Serbia (CMAS), – je prvo nacionalno udruženje profesionalaca iz oblasti  koučinga i mentorstva, osnovano 2021.godine sa jasnim ciljem da svojim  visokostandardizovanim delovanjem i stručnošću svojih člnova doprinese ugledu i afirmaciji ovih profesija i njihovom predstavljanju javnosti.

Unapređenje kvaliteta života pojedinaca, maksimalno korišćenje ličnih potencijala, razvoj emocionalne i duhovne  inteligencije, življenje svesnog, ispunjenog i autentičnog života, osvajanje ličnih sloboda i nazavisnosti, samo su neki od ciljeva koji se s uspehom postižu angažovanjem profesionalnih koučeva i mentora, kao i pohađanjem seminara, radionica i predavanja iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, liderskih i komunikacijskih veština, međuljudskih odnosa, profesionalne orijentacije i drugo.

Klijenti, korisnici koučing i mentoring usluga, pojedinci, grupe i kompanije, u našoj asocijasciji mogu pronaći poverljive stručnjake s iskustvom, akreditovane i priznate, koji su dali svoje doprinose u razvoju i nepretku pojedinaca, grupa i zajednica kroz ostvarenje emcoionalnih, poslovnih i drugih ciljeva.

CMAS udruženje klijentima pruža zaštitu time što članstvo i akreditacije uslovljava znanjem, iskustvom, stručnošću, jasnim kompetencijama usklađenim sa međunarodnim, potpisivanjem etičkog kodeksa i redovnim supervizijama.

Istovremeno, Koučing i mentoring asocijacija Srbije, pruža zaštitu svojim članovima kao i garanciju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja kroz stručni, naučni i istraživački pristup.

Na našem sajtu možete pronaći informacije o kvalifikovanim koučevima i mentorima, programske aktivnosti, manifestacije za korisnike, informacije o stručnim skupovima, načine sticanja nacionalne i međunarodne akreditacije pojedinaca i programa, i drugo.

Dijamant plavi

Rukovodstvo

Siniša Ubović

Predsednik Udruženja

Ivana Kuzmanović

Član Upravnog Odbora

Marija Kotur Krueger

Član Upravnog Odbora

Ivana (Đuretanović) Jovanović

Član Upravnog Odbora

Tatjana Dragosavac

Član Upravnog Odbora

Tatjana Spasić

Član Upravnog Odbora

Vesna Aleksić

Član Upravnog Odbora

Andrea Dimitrijević

Član Upravnog Odbora

Jasna Evetović

Član Upravnog Odbora

Dijamant plavi

Postanite član

Postanite član i omogućite klijentima da vas pronađu

Zašto da postanete član CMAS-a ?

 

Misija Asocijacije se odvija u dva pravca:

Zaštita koučinga i/ili mentoringa.

Kako da postanete član CMAS-a ?

 1.   Veovatno ste svesni različitih pogleda na profesiju koja je poslednjih deset godina doživela veliku ekspanziju. a takve su prognoze i za naredne decenije. Od gledišta da je kouč potreban svima jer uz pomoć dobrog trenera svako može postići bolje rezultate u svim aspektima života, pa do stava da su životni treneri “prodavci magle” koji koriste muku drugih – često je mnogo malih koraka koji uglavnom zavise od okruženja, novinskih naslova i trenutnih stavova elektoronskih i drugih medija. Šta je koučing, kome je namenjen, ko se može baviti koučingom, molimo vas, pročitajte na linku 
  Misija CMAS-a jeste da kreira jasnu i tačnu sliku o koučing profesiji u javnosti, da zastupa i afirmiše vrednosti, standard, etički  kodeks, kompetnecije i načela koučinga i time omogući adekvatan ugled profesionalcima koji se već bave ovom profesijom i svima koji će se tek baviti. Na ovaj način CMAS obezbeđuje kredibilitet, prepoznavanje i pozitivnu sliku profesije i profesionalaca kod korisnika i javnog mnjenja.

 2.   U nedostatku zakonske regulative korisnici koučing usluga mogu se naći u nedoumici – šta ili ko garantuje profesionalne standarde, znanje i kompetenntnost životnih trenera.
  CMAS udruženje klijentima garantuje da svi članovi ove asocijacije:
  • Zadovoljavaju profesionalne standardePoštuju Etički kodeks
  • Poseduju koučing kompetencije
  • Imaju redovnu superviziju
  • Imaju kontinuirani profesionalni razvoj

Ovom udruženju takođe se može ukazati na eventualne nepravilnosti i zatražiti profesionalna odgovornost članova CMAS-a

Koučing i mentoring asocijacija Srbije KMAS – Coaching and Mentoring Association of Serbia CMAS

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom da postane član udruženja, u skladu sa Zakonom.

Fizičko lice može postati član Udruženja ako ispunjava sve navedene uslove:

 • Popunjena Pristupnica Udruženju
 • Potpuna poslovna sposobnost, u skladu sa Zakonom
 • Sertifikat akreditovanog programa ili druga svedočanstva potrebna za obavljanje delatnosti iz oblasti koučinga i/ili mentoringa
 • Za primanje u članstvo potrebno je ispuniti i sledeći uslov: najmanje 50 sati prakse sa najmanje pet klijenata u periodu prethodnih godinu dana,
 • Prihvatanje Statuta
 • Prihvatanje Etičkog kodeksa CMAS
 • Biografija
 • Izjava o poštovanju i primenjivanju Kompetencija CMAS

O prijemu u članstvo odlučuje Komisija CMAS, koju čine tri člana, nakon čega se dobija Potvrda o prijemu u članstvo. Naredni korak za sticanje statusa člana asocijacije je uplata godišnje članarine na račun CMAS- a u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivrednost po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Broj računa  – 160-6000001264340-20 – Banca Intesa

Pristupnicu možete popuniti na linku.

NAPOMENA:

Ukoliko ne posedujete sertifkat o završenom akreditovanom programu imate mogućnost da:

 • Izaberete jedan od ponuđenih programa koji se nalaze na našem sajtu
 • Uđete u process akreditacije sa proceniteljem, a koji se odnosi na vaše dosadašnje edukacije, iskustvo i druge indikatore. Molimo vas da nas kontaktirate radi daljih koraka.
Dijamant plavi

Postanite Coach/Mentor

Ovo je jedina koučing tehnika koja kombinuje psihološki, koučing i energetski pristup i time omogućava transformaciju koja je mnogo više od trenutne promene ili postignutog cilja.

Postanite i vi licencirani trener jednog od najtraženijeg
svetski priznatog programa ličnog razvoja
po principima i metodologiji Lujze Hej!

Efikasni i jednostavni Inner Game® koučing alati sada su dostupni i u Srbiji. Svesnost o postojanju moćne Unutrašnje igre između dva svojstva koji upravljaju mislima, emocijama i aktivnostima.

Dijamant plavi

Najnovije na našem Blogu

Kontakt: