Dijamant plavi

O nama

Koučing i mentoring asocijacija Srbije – Coaching and mentoring association Serbia (CMAS), – je prvo nacionalno udruženje profesionalaca iz oblasti  koučinga i mentorstva, osnovano 2021.godine sa jasnim ciljem da svojim  visokostandardizovanim delovanjem i stručnošću svojih člnova doprinese ugledu i afirmaciji ovih profesija i njihovom predstavljanju javnosti.

Unapređenje kvaliteta života pojedinaca, maksimalno korišćenje ličnih potencijala, razvoj emocionalne i duhovne  inteligencije, življenje svesnog, ispunjenog i autentičnog života, osvajanje ličnih sloboda i nazavisnosti, samo su neki od ciljeva koji se s uspehom postižu angažovanjem profesionalnih koučeva i mentora, kao i pohađanjem seminara, radionica i predavanja iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, liderskih i komunikacijskih veština, međuljudskih odnosa, profesionalne orijentacije i drugo.

Klijenti, korisnici koučing i mentoring usluga, pojedinci, grupe i kompanije, u našoj asocijasciji mogu pronaći poverljive stručnjake s iskustvom, akreditovane i priznate, koji su dali svoje doprinose u razvoju i nepretku pojedinaca, grupa i zajednica kroz ostvarenje emcoionalnih, poslovnih i drugih ciljeva.

CMAS udruženje klijentima pruža zaštitu time što članstvo i akreditacije uslovljava znanjem, iskustvom, stručnošću, jasnim kompetencijama usklađenim sa međunarodnim, potpisivanjem etičkog kodeksa i redovnim supervizijama.

Istovremeno, Koučing i mentoring asocijacija Srbije, pruža zaštitu svojim članovima kao i garanciju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja kroz stručni, naučni i istraživački pristup.

Na našem sajtu možete pronaći informacije o kvalifikovanim koučevima i mentorima, programske aktivnosti, manifestacije za korisnike, informacije o stručnim skupovima, načine sticanja nacionalne i međunarodne akreditacije pojedinaca i programa, i drugo.

Dijamant plavi

Rukovodstvo

Dijamant plavi

Postanite član

Postanite član i omogućite klijentima da vas pronađu

Zašto da postanete član CMAS-a ?

 

Misija Asocijacije se odvija u dva pravca:

Zaštita koučinga i/ili mentoringa.

Kako da postanete član CMAS-a ?

 1.   Veovatno ste svesni različitih pogleda na profesiju koja je poslednjih deset godina doživela veliku ekspanziju. a takve su prognoze i za naredne decenije. Od gledišta da je kouč potreban svima jer uz pomoć dobrog trenera svako može postići bolje rezultate u svim aspektima života, pa do stava da su životni treneri “prodavci magle” koji koriste muku drugih – često je mnogo malih koraka koji uglavnom zavise od okruženja, novinskih naslova i trenutnih stavova elektoronskih i drugih medija. Šta je koučing, kome je namenjen, ko se može baviti koučingom, molimo vas, pročitajte na linku 
  Misija CMAS-a jeste da kreira jasnu i tačnu sliku o koučing profesiji u javnosti, da zastupa i afirmiše vrednosti, standard, etički  kodeks, kompetnecije i načela koučinga i time omogući adekvatan ugled profesionalcima koji se već bave ovom profesijom i svima koji će se tek baviti. Na ovaj način CMAS obezbeđuje kredibilitet, prepoznavanje i pozitivnu sliku profesije i profesionalaca kod korisnika i javnog mnjenja.

 2.   U nedostatku zakonske regulative korisnici koučing usluga mogu se naći u nedoumici – šta ili ko garantuje profesionalne standarde, znanje i kompetenntnost životnih trenera.
  CMAS udruženje klijentima garantuje da svi članovi ove asocijacije:
  • Zadovoljavaju profesionalne standardePoštuju Etički kodeks
  • Poseduju koučing kompetencije
  • Imaju redovnu superviziju
  • Imaju kontinuirani profesionalni razvoj

Ovom udruženju takođe se može ukazati na eventualne nepravilnosti i zatražiti profesionalna odgovornost članova CMAS-a

Koučing i mentoring asocijacija Srbije KMAS – Coaching and Mentoring Association of Serbia CMAS

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom da postane član udruženja, u skladu sa Zakonom.

Fizičko lice može postati član Udruženja ako ispunjava sve navedene uslove:

 • Popunjena Pristupnica Udruženju
 • Potpuna poslovna sposobnost, u skladu sa Zakonom
 • Sertifikat akreditovanog programa ili druga svedočanstva potrebna za obavljanje delatnosti iz oblasti koučinga i/ili mentoringa
 • Za primanje u članstvo potrebno je ispuniti i sledeći uslov: najmanje 50 sati prakse sa najmanje pet klijenata u periodu prethodnih godinu dana,
 • Prihvatanje Statuta
 • Prihvatanje Etičkog kodeksa CMAS
 • Biografija
 • Izjava o poštovanju i primenjivanju Kompetencija CMAS

O prijemu u članstvo odlučuje Komisija CMAS, koju čine tri člana, nakon čega se dobija Potvrda o prijemu u članstvo. Naredni korak za sticanje statusa člana asocijacije je uplata godišnje članarine na račun CMAS- a u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivrednost po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Broj računa  – 160-6000001264340-20 – Banca Intesa

Pristupnicu možete popuniti na linku.

NAPOMENA:

Ukoliko ne posedujete sertifkat o završenom akreditovanom programu imate mogućnost da:

 • Izaberete jedan od ponuđenih programa koji se nalaze na našem sajtu
 • Uđete u process akreditacije sa proceniteljem, a koji se odnosi na vaše dosadašnje edukacije, iskustvo i druge indikatore. Molimo vas da nas kontaktirate radi daljih koraka.
Dijamant plavi

Postanite Coach/Mentor

Ovo je jedina koučing tehnika koja kombinuje psihološki, koučing i energetski pristup i time omogućava transformaciju koja je mnogo više od trenutne promene ili postignutog cilja.

Postanite i vi licencirani trener jednog od najtraženijeg
svetski priznatog programa ličnog razvoja
po principima i metodologiji Lujze Hej!

Efikasni i jednostavni Inner Game® koučing alati sada su dostupni i u Srbiji. Svesnost o postojanju moćne Unutrašnje igre između dva svojstva koji upravljaju mislima, emocijama i aktivnostima.

Dijamant plavi

Najnovije na našem Blogu

Kontakt: